Dyr

   International Animal Rights Conference 2.-5. sept. 2021

Anima stopp dyremishandling  er norges nyeste dyrevernforening. De jobber internasjonalt.

Nettverk for dyrs frihet  jobber for en større åpenhet om forhold som holdes skjult for offentligheten. Her finner du en fin brosjyre med info om veganisme og litt oppskrifter. Anbefales til alle som vil informere på en tydelig og enkel måte om veganisme.

Dyrevernalliansen er en norsk frivilig organisasjon som ikke utfører aksjoner eller aktivisme. De påvirker ved å samarbiede med myndigheter og næringsliv. Og ved holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.

Dyrebeskyttelsen Norge  har talt dyrenes sak overfor politikere, media og myndigheter siden 1859. De har lokalavdelinger i hele landet. Her jobber frivillige i felten hver dag. Årlig redder de rundt 5500 dyr fra vanskjøtsel, misshandling og hjemløshet.

 Humane Myth deconstructing the myth of humane animal agriculture.  Dette er en innholdsrik side som åpner for spørsmål og svar omkring husdyrproduksjon.  Drives av bønder og deltakerne i dokumentarfilmen Peaceable Kingdom the jouerny home. 

 Deep Peace Trust Sanctuary i Australia: “A spiritual way with animals and nature, fostering deep peace for all species.” En innholdsrik  side som også linker til flere lignende sider innafor temaet kindness revolution.

Rådet for dyreetikk-  oppnevnt av landbruks- og  matdepartementet.

 World Animal Protection Har ikke kontor i Norge, men det finnes i Sverige og Danmark. Jobber blant annet for rovdyr som brukes innen turisme.

Faunalytics  Her finner du oppdaterte statistikker over bruken av dyr, og nyheter innen samme tema. Faunalytics jobber på ulike måter for å spre informasjon ved å utgi brosjyrer og drive opplysningskampanjer.

 Animal Insight Norway jobber på en åpen og løsningsorientert måte med å formidle saklig og fornuftig informasjon. Trykket opp brosjyerer i april 2017 som gies ut  til dem som ønsker å formidle slike. Ta kontakt om du ønsker at de skal komme til ditt hjemsted eller lokale bibliotek å holde foredrag.

Our Behavior Towards Animals Hasn’t Caught Up to The Science. En artikkel som skriver om hvordan mennesker stort sett overser den vitenskapen vi nå har om dyr, deres opplevelser av livet og seg selv.

Korte fakta om norsk husdyrproduksjon fra NOAHS informasjonsside.

NOAH- for dyrs rettigheter Oppstart 1989.  Politisk og religiøs uavhengig organisasjon med over 6000 medlemmer i Norge. Har et bredt samarbeid med dyrerettighetsorganisasjoner i utlandet. Driver demonstrasjoner, felles aksjoner, konferanser og foredrag.  “Dyr lever for sin egen del, og ikke for å brukes til mat, klær, eksperimenter eller underholdning. Derfor kjemper NOAH for alle dyrs rettigheter.”  9 ulike gratis løpesedler og plakater, samt et info- og oppskriftshefte for lærere i faget mat og helse. 

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)  er verdens største dyrerettighets organisasjon, med mer enn 6,5 millioner medlemmer og støttespillere. PETA jobber med å avdekke, opplyse om, og hindre forhold der dyr lider over lang tid. Som innen dyretesting, underholdning og produksjon av animalske varer. Dette gjør de gjennom opplysningsarbeid, demonstarsjoner, etterforskninger, undersøkelser, arrangementer og via kjendiser.

Free from Harm   –  farm animal advocacy and education. En hardt arbeidene non-profit organisasjon bestående av ildsjeler med ulike proffesjoner og bakgrunner. Driver med opplysning og utdanning om husdyr og den industrien som ligger bak, samt  inspirerer til vegansk matlaging.   Regisertrert Illonois USA.

  Dale Store Gård er et fristed for husdyr hvor besøkende kan komme å lære om dyrenes egenart og se dem som enkelt individer.

We Animals  er et prosjekt som ved hjelp av fotografier og film fra 40 ulike land har bidratt til å skape nærmere 100 kampanjer verden over.  Oppstarteren av We Animals er fotojournalist, forfatter og pedagog Jo-Anne McArthur. Hun har fått en rekke anerkjennelser og priser for sitt arbeid.  Hennes bilder er oppsiktsvekkende, rørende og intense da de tydeligjør individet og følelsen i de dyr og fugler hun fotograferer.

Om dyrene kunne snakke  av Elisabeth Gard. En bok om produksjonsdyrene i norge.

 WWF Verdenes naturfond er en selvstendig stiftelse, med norsk styre siden 1970. Samtidig tilknyttet det globale WWF- nettverket med felles strategiske mål og retningslinjer. Jobber blant annet for oppryddingen av plast i havene, vern av arter og økosystemer og sikring av bærekraftig bruk av fornybare ressurser.

Animal Charity Evaluators  er en side som rangerer dyrevern-organisasjoner og tipser om hvordan bruke tid og penger på dyrevern på en effektiv måte.

World Animal Net  gir deg mulighet til å søke etter ulike dyrevern organisasjoner i hele verden, ved å velge mellom ulike kategorier og land. Siden har også liste over spesielle merkedager eller hendinger gjennom året. Her finner du også et minikurs og litteraturliste for deg som vil være aktiv innenfor dyrevern.

Motivational Methods for Vegan Advocacy: A Clinical Psycology Perspective  En nytting bok for dem som vil gjøre noe effektivt.

Så mange dyr spiser vi pr. år i Norge    Her er en oversikt fra Framtiden.no over hvor mange dyr og fjærfe av ulike slag som blir godkjent for mat pr. år her i landet.

Kampanjegruppa – Dyrenes stemme er en gruppe på facebook for dem som vil skrive under på og dele underskriftskampanjer for dyrs rettigheter.

Anonymous for the Voiceless Internasjonal dyreverns-organisasjon som har spesialisert seg på aktivisme via opplysnings-kampanjer på gaten ute blant folk. De viser filmer av dyr i matproduksjons-industiren fra fjøs til bord  via pc og virtuelle briller. Samtaler med forbipasserende og gir ut informasjon om hvor de kan lære mer om vegansk kosthold. Oppstart 2016. Har gjennomført mer enn 1600 demonstrasjoner i 251 ulike byer fra oppstart til slutten av 2017.

The Animals Voice Magazine Uansett om du vil lese magazinet eller ikke så er siden deres verdt et besøk. Alt fra oppskrifter til reisemål og fakta innen veganisme og dyrevern.

Matproduksjon i norge. En video av forholdene i norsk husdyrproduksjon.

Egg-Truth er en online-kilde til dagens eggproduksjon, og hvordan en kan erstatte egg i matlaging.

Samuel Rostøl – Animal Right Activist fra norge. Følg ham gjerne på Facebook, soundcloud.com, eller Patreon.com.

The Link Between Animal Abuse and Human Violence er ei bok som er redigert av Andrew Lindsey. Den er en samling av de seneste 40 års statistikker og undersøkelser gjort av 36 internasjonale akademikere i 7 ulike land. De mener det er tyngde nok som taler for at barn som vennes til at dyr vanstelles, mishandles, skades eller drepes guides inn i et tankemønster som kan påvirke den mentale helsa og hindrer utviklingen av empati. 

15 ting du kanskje ikke visste om norsk kjøttproduksjon av Hanne Johansen.

Center for Effective Vegan Advocacy Noen videoer med tips om måter du kan tale dyrenes sak på.

Veganpodden Her kan du lytte til flere episoder om dyrevern og veganisme. 

Å tro at det er plass for å kose med grisen, er utrolig naivt Artikkel av veterinær om griser i svineproduksjon.

Dyrevernkonferansen i Oslo

Hvorfor dreper vi fortsatt dyr? “Jeg tror vi lyver til oss selv hvis vi sier at vi ikke kjenner ubehag ved å drepe dyr.” En artikkel skrevet av Mirjam Kammler.

Dyrenes Rett   Har siden 2018 jobbet  overfor politi og rettsvesen for at dyremishandling skal bli tatt på alvor, øvd påtrykk overfor myndigheter for mer hensyn til dyr og deres egenverdi, og for økt bevissthet omkring dyrs rettigheter gjennom innlegg i aviser og på sosiale medier. 

Metta Sutta. Podcast Her kan du lytte til samtaler av veganere hvor de reflekter vidt og bredt omkring veganisme og gleden for dyr. Tanker, forslag og temaer fra lytterne er hjertelig velkommen.

Norun Haugen – På innsiden av kjøttindustrien Hun som gikk undercover i 5 år og står bak dokumentaren Griseindustriens hemmeligheterGjennom sitt arbeide prøver hun å påvirke politikere til å ta dyrevelferden for produksjonsdyr som svin og kylling i Norge på alvor.  Følg henne gjerne på sosiale medier som Facebook, Instagram og You Tube